Višnjička BIG

U visini kolskog ulaska u TC BIG postavljen je ovaj displej dimenzija 4,5 x 2,5 metra. Postavljen upravno na pravac kretanja vozila, obraća se svim korisnicima saobraćaja koji idu iz pravca centra grada u pravcu Karaburme, Ade Huje, Višnjice...

Prepoznali smo tačku oko koje se, pored pomenutog tržnog centra, nalazi čitav spektar maloprodajnih objekata, velikih trgovina tehnikom, opremom za opremanje kuća i bašti i sl. što ovoj lokaciji obezbeđuje sigurnu izloženost klijentima.


Lokacije