Gazela 2

Objedinjujući sav saobraćaj koji se kreće autoputem ka NBGD-u, aerodromu, Novom Sadu i Zagrebu iz svih naselja na desnoj obali Save, ili čak i dalje sa juga zemlje, ali i onih koji se uključuju na Mostarsku petlju kako bi išli put Banovog Brda i novog mosta,ova pozicija je nezaobilazna.


Lokacije