Most na Adi

Postavljen na samom uključenju na novi most, ovaj izdignuti displej dimenzija 6 x 3 metra se obraća saobraćaju koji se na njega uključuje i nastavlja ka naseljima na desnoj obali Save, novoj obilaznici ili čak dalje ka jugu zemlje.

Pozicija je postavljena tako da se takođe obraća i saobraćaju koji sa Novog Beograda ide ulicom J.Gagarina prema tramvajskom i Brankovom mostu.


Lokacije