Auto-put E70 BG

Na ukrštanju autoputa E70, u pravcu Beograda, i prilaznog puta za Aerodrom Nikola Tesla svoje je mesto našla ova lokacija u formatu 6 x 3m.

Smatramo da je nepotrebno naglasiti značaj ove medjunarodne saobraćajnice, kao i broj vozila koji njome saobraćaju u svakom trenutku u toku godine. Poseban plus izloženosti je prilazni put aerodromu, koji godinama beleži povećanje putnika, a samim tim i onih koji pored naše lokacije prolaze.


Lokacije