Staro sajmište 1

Neposredno pred penjanje na Brankov most postavljena je ova dvostrano orijentisana lokacija. Ona se sa svoja dva lica formata 6 x 3 metra obraća kompletnom saobraćaju, biciklistima i pešacima iz oba smera.

Lice koje nazivamo Staro sajmište 1 se obraća svim učesnicima saobraćaja koji idu iz pravca Zemuna i NBGD/a ka starom delu grada.


Lokacije