Šećerana 2

U visini skladišta Jugopetrola, na razdelnom ostrvu, postavljena je ova dvostrana lokacija.

Oba lica su dimenzije 4 x 3 metra. Postavljena upravno na smer kretanja, lice koje nazivamo Šećerana 2 se obraća  saobraćaju koji ulazi u Beograd iz prigradskih opština (Obrenovac, Lazarevac) kao i saobraćaj koji se uliva iz Požeške ulice u Radničku i ide dalje ka Novom Beogradu ili centru grada.


Lokacije