Šećerana 3

U visini autobuskog stajališta, na razdelnom ostrvu, postavljena je ova dvostrana lokacija čija su oba lica dimenzije 4,5 x 2,5 metra.

Postavljena upravno na smer kretanja, lice koje nazivamo Šećerana 3 se obraća saobraćaju koji dolazi od Mostarske petlje kao i vozila sa Mosta na Adi koja idu ka Banovom brdu, Čukarici, kao i dalje pored Ade Ciganlije ka Obrenovcu.


Lokacije