Vojvode Stepe

Na raskrsnici Vojvode Stepe i Ljuba Vučkovića svoje mesto je našla ova lokacija u dimenziji 4,5 x 2,5 metra.

Postavljena na zelenu površinu, obraća se javnom i privatnom saobraćaju i pešacima koji idu ulicom Vojvode Stepe ka Trošarini. Blizina mnoštva maloprodajnih objekata, Saobraćajnog fakulteta, Visoke Elektrotehničke škole i sl. garantuju visoku izloženost ove lokacije.


Lokacije