Kirovljeva B.Brdo 1

Na samom penjanju na Banovo brdo, na ukrštanju Kirovljeve i Lješke ulice nalazi se ovaj dvostrani displej u dimenziji 4,5m x 2,5m.

Reklamni medij je postavljen upravno na Kirovljevu ulicu i kao takav se svojim licem br1 obraća saobraćaju koji iz pravca centra grada ide put Požeške ulice i dalje Banovog brda i naseljima koja su iza njega.


Lokacije